Розвивайчик

Запрошуємо Вашу малечу до Школи раннього розвитку дитини “Розвивайчик”!

Керівник: Самаріна Дар’я Володимирівна
GOOGLE Classroom: zjgzfik

Формування всебічно розвиненої особистості дитини дошкільного віку та підготовка дітей до навчання в школі.

Основні завдання:

– закладання основ компетентності дітей дошкільного віку (формування цілісної картини світу та різнобічного розвитку дитини, виховування гармонійно розвиненої особистості, ознайомлення дітей з різними видами діяльності);

– розкриття потенційних можливостей кожної дитини;

– формувати правильну звуковимову, збагачувати та активізувати лексичний запас, оволодіти зв’язним і граматично-правильним мовленням;

– виховувати культуру побуту, спілкування з дорослими та дітьми;

– надавати консультації батькам з питань психолого-педагогічної підготовки дітей до освітнього процесу.

Зміст програми складають модулі:

“Логіко-математичний розвиток”,
“Творчий”,
“Мовленнєвий розвиток”,
“Пізнавальний розвиток”,
“Англійська мова”,
“Хореографія”.

Методика реалізації програми полягає в тому, що теми модулів конкретизують види роботи з дітьми дошкільного віку впродовж навчального року, реалізуючи завдання цілісного розвитку дітей та особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини зокрема. Побудова наступних занять ґрунтується на використанні досвіду дітей, набутому на попередніх заняттях, та на різноманітних зв’язках між заняттями різного характеру і виду.