Про Нас

img_page_about_us1

Головною метою діяльності Центру є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та професійної діяльності, формування соціально зрілої особистості – громадянина України, його національної свідомості, громадської позиції.

Матусі та татусі, бабусі та дідусі, хрещені батьки та всі-всі родичі, зверніть увагу: навчання в гуртках безкоштовне! А дозвілля та позакласний час дітей сповнений добрими, корисними справами, знаннями, радістю, подорожами, конкурсами, знайомствами з новими друзями!

До Центру зараховуються вихованці, учні і слухачі віком від 4 до 18 років. Навчальний рік у Центрі починається 1 вересня. Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня. Відвідуючи заняття, гуртківці розвивають свої творчі задатки, здібності й обдарування, набувають соціальних та інтелектуальних компетенцій.

Напрями діяльності Центру:

· науково-технічний напрям забезпечує набуття вихованцями, учнями і слухачами техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;

· дослідницько-експериментальний напрям (Мала академія наук) сприяє залученню вихованців, учнів і слухачів до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів та обдарувань;

· гуманітарний напрям забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, учнів і слухачів, оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу;

· оздоровчий напрям забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, набуття і закріплення навичок, зміцнення особистого здоров’я і формування гігієнічної культури особистості;

· соціально-реабілітаційний напрям забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, учнів і слухачів, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку;

· художньо-естетичний напрям забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями, учнями і слухачами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва.

img_page_about_us_2

Центр проводить навчально-тренувальні збори та забезпечує формування і участь команд у Всеукраїнських масових заходах.

Переможці обласних та Всеукраїнських масових заходів нагороджуються дипломами Центру та цінними подарунками.

Для них можуть встановлюватись іменні стипендії, положення про які затверджується Органом управління майном.

Приходьте. Ми чекаємо на Вас !

Вкладення: