Гурток “Наукові дослідження у фізиці”

Керівник:
Житомирська Олена Гергіївна
Місце проведення: ЗОШ № 27, ауд. 20
GOOGLE Classroom: wym-1603398811576